18 september 2010

Vi kan inte vänta!

Sverige har idag Europas högsta ungdomsarbetslöshet. 207 000 unga vill inget hellre än att få rycka in och börja jobba. Vi Socialdemokrater vill se en nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. Vi har inte råd att slösa med alla dessa nya idéer, kunskap och erfarenheter. För att nå målet med arbete åt alla vill vi:

  • Investera i 100 000 nya jobb- och utbildningsplatser.
  • Höja kvaliteten i högskolan, och förbättra studenternas villkor med höjda studiemedel.
  • Ge ett särskilt stöd till kommunerna för att anställa unga och planera för generationsväxlingen, 1200 platser 2011 och 3000 platser 2012.
  • Vi vill öka lärartätheten till 9 lärare per 100 elever. Det motsvarar omkring 6 000 fler lärarjobb.
  • Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa unga. Aktivitet ska gälla från första dagen i arbetslöshet.
  • Unga arbetslösa som ska ha rätt att komplettera sin utbildning genom Ungdomslyftet.

Rösta för jobb och mot ökade klyftor imorgon. Vi kan inte vänta längre – vi måste byta regering nu!

Frida Trollmyr

17 september 2010

Regionvalet är viktigt

Regionvalet beskrevs i Sydsvenskan för någon dag sen som det glömda valet. Så borde det inte vara eftersom regionen styr över viktiga frågor som sjukvård och kollektivtrafiken. Därför behövs det ett socialdemokratiskt styre för att sätta stopp för den nedskärningspolitik som borgarna ägnar sig åt. Socialdemokraterna i Region Skåne har tagit fram ett program med åtgärder för de 100 första dagarna om vi vinner valet:


En miljard till hälso- och sjukvården. Vi sätter stopp för nedskärningarna i den skånska vården genom att tillföra en extra miljard. Förstärkningar av cancersjukvård, kvinnosjukvården, psykiatrin och missbruksvården är särskilt prioriterade.

Investera i en förbättrad och utbyggd kollektivtrafik. Skånetrafiken kommer att tillföras upp emot 300 miljoner kronor för att klara detta.

Skattehöjning på 30-40 öre. Det är så mycket som behövs för att vända trenden och skapa en positiv utveckling. Med en borgerlig regering kan regionskatten behöva höjas med upp till 60 öre.

Avgiftsfri barnsjukvård. Avgiftsfri sjukvård ska återinföras för barn och unga till och med 19 års ålder.

Avgiftsfri mammografi och cellprovstagning. Avgiftsfria tester kommer att leda till att fler kvinnor testar sig och vi kan därmed tidigt finna och behandla fler fall av bröst- och livmoderhalscancer. Detta innebär att vi måste förstärka cancervården.

Akutvårdsgaranti. Ingen ska behöva vänta mer än fyra timmar på en akutmottagning.

Prehospitala akutteam återinförs.

Tydlig styrning av Primärvården Skåne. Region Skåne ska inte avhända sig ansvaret för en tillgänglig primärvård i hela Skåne. Det behövs vårdcentraler på Lindängen, i Södra Sandby, Hästveda och på Skånes mindre orter.

Oförändrade biljettpriser inom kollektivtrafiken. Skånetrafikens priser har höjts med 20 procent av regionens borgerliga ledning under de sista fyra åren.

Inleda en jobbturné. Företrädare för Region Skånes högsta politiska ledning ska ut på en skånsk turné för att träffa kommunala företrädare. Detta för att samordna kommunernas och regionens insatser mot arbetslösheten och för nya jobb. Det kan exempelvis handla om satsningar på turism och miljöföretagande samt att hitta lösningar för att erbjuda fler praktikplatser.

100 miljoner kronor till jämställda löner. Årligen kommer det att avsättas en pott för att uppnå rättvisare löner mellan mans- och kvinnodominerade yrken i Region Skåne.

Trygga anställningar. Det utbredda bruket av visstidsanställda ska minskas till förmån för tryggare anställningsformer. Dessutom ska målet om heltid en rättighet, deltid en möjlighet bli en realitet.

Avbryta upphandlingar. Vi vill avbryta de överklagade upphandlingarna av städning vid Skånes universitetssjukhus och Trelleborgs lasarett samt ryggortopedi vid Ängelholms sjukhus.

15 september 2010

Snopptillägg?

Kvinnor tjänar i genomsnitt 83% av mäns löner. Jobbskatteavdraget har ökat inkomstklyftan mellan kvinnor och män. Regeringens samlade skattepolitik har gynnat gruppen män som fått mer än kvinnor. Med högeralliansens politik har gapet mellan kvinnors och mäns inkomster ökat med mer än 1000 kronor i månden.

De ökade inkomstskillnaderna beror inte på förändringar i löneutvecklingen. Det är regeringens försämringar av arbetslöshets-, sjuk-, och föräldraförsäkringen som är förklaringen till ökade inkomstklyftorna mellan könen. Gruppen kvinnor har drabbats hårdare av lägre ersättningsnivåer och strängare villkor för ersättning, eftersom de oftare än gruppen män är visstidsanställda, deltidsanställda, föräldralediga, långtidssjukskrivna och ensamstående med försörjningsansvar för barn.

Människor ska inte begränsas av sitt kön, varken på arbetsmarknaden eller i livet i övrigt. Vi Socialdemokrater vill ha lika lön för lika arbete, rätt till heltid och fler välfärdsjobb. Om vi vinner valet kommer vi att satsa 12 miljarder på välfärden, och vi kommer att arbeta aktivt för att eliminera löneskillnader som grundar sig på kön.

På lördag kommer S-kvinnoklubben Avantgarde att sälja kaffe på Möllevångstorget i Malmö. Då lönerna i Sverige är så ojämställda så kommer vi att prisdiskriminera till fördel för kvinnor. Tycker du det är orättvist att män ska betala mer? Vi tycker det är orättvist att kvinnor tjänar mindre!

12 september 2010

Rösta rött för ett framåtsträvande jämställdhetsarbete

För en dryg vecka sedan var Avantgarde medarrangör på ett arrangemang kring jämställdhet, där olika jämställdhetsfrågor debatterades med representanter från de olika partierna. I många sakfrågor fanns en tydlig skiljelinje mellan det blå och rödgröna blocket. Kristdemokraterna förringade t.ex. uttrycket kvinnofälla när det gällde vårdnadsbidraget. Detta bidrag är i mina ögon ett bakåtsträvande inslag, där kvinnors deltagande i arbetslivet minskar. En tillbakagång till old times, där arbetsmarknaden var männens och hemmet var kvinnans domän. Visserligen är bidraget inget tvång men det bidrar dock till uppdelade sfärer för kvinnor och män.

En annan jämställdhetsaspekt, som dock inte debatterades i ovan nämnda sammanhang, är trygghet för kvinnor som utsätts för hot och våld av män. I socialdemokraternas Malmö har insatser för trygghet för våldsutsatta kvinnor ökat och det har även satsats resurser på att arbeta med de som utför själva våldsbrotten. Det är jag glad för och att det behövs ett ständigt pågående arbete kring detta blev tydligt när jag åkte stadsbuss för ett tag sedan. Upp på bussen skyndade en kvinna med en hotfull och högljudd man efter sig, av det korta ordutbytet att döma förmodligen någon hon haft en relation med. Vi lever idag år 2010 men kvinnovåld finns fortfarande påtagligt i samhället, ofta i nära relationer, såväl existerande som avslutade. Och hoten kan vara allt från obehagliga, anonyma telefonsamtal till påtvingade besök i hemmet eller förhållanden som bygger på kontroll av den ena parten. Oavsett hur hoten ter sig, ska de tas på allvar och indikerar att vi inte kan luta oss tillbaka och blunda för detta. Arbetet måste ständigt pågå även om vi är en bit på väg.

Rösta rött 2010 för ett fortsatt jämställdshetsarbete i dessa såväl som andra viktiga sakfrågor!

Sussi Nilsson, Avantgarde

09 september 2010

Borgström briljerar

Fd Jämo Claes Borgström debatterade jämställda bolagssytyrelser med borgarnas jämställdhetsminister igår. Som vanligt briljerade Borgström. Att lagstifta om att få in fler kvinnor i bolagsstyrelser handlar för honom inte om att kvotera in kvinnor utan om att bryta den kvotering av män som pågår idag. Det har man tydligen insett i Norge där en lagstiftning redan finns. Men det inser inte borgarna.

Ska vi uppnå reell jämställdhet så måste kvinnor och män ta plats på alla samhällsarenor. Det måste in fler kvinnor i styrelser, i ledande positioner i företag och i politiken men också inom polis, militär, byggbransch och på alla andra traditionellt manliga arbetsplatser. Och det måste bli fler män som jobbar i skola, förskola och äldrevården så att barn och gamla får möta båda könen. Jag är övertygad om att ett jämställt samhälle är ett bättre samhälle, ett tryggare och effektivare samhälle och ett lyckligare samhälle.

/Jorun

08 september 2010

Regeringen bluffar!

Förra valet lovade Reinfeldt svenska folket en tusenlapp mer i månaden i form av sänkt skatt. Men tusenlappen gällde inte alla. "Bidragstagare" skulle inte få ta del av reformen. Som bidragstagare räknas ålderspensionärer, förtidspensionärer, sjuka, arbetslösa och föräldralediga.

Men dessa grupper är inte bidragstagare, de är försäkringstagare. De har under hela tiden de arbetat avstått lön till pension, föräldraledighet, a-kassa, sjukförsäkring m.m.
En stor del av dessa pengar har regeringen nu stulit och använt till att bekosta skattesänkningar som främst gynnat de rikaste.

Regeringen har nämligen inte nöjt sig med att utestänga stora grupper från skattesänkningarna, de har dessutom kraftigt sänkt ersättningen till sjuka och arbetslösa och utförsäkrat stora grupper. Det är som ett försäkringsbolag som tar emot premier för en husförsäkring under flera decennier och när huset sedan brinner ner låter husägarna stå med lång näsa utan att få någon ersättning. För att dölja bedrägeriet kallar regeringen alla som blivit blåsta för "bidragstagare" och utmålar dem som arbetsskygga fuskare.

Det har gått så långt att människor som arbetat hårt hela sitt liv men tappat orken när de blivit svårt sjuka jagas av försäkringskassan som vill tvinga dem att arbeta heltid! Allt enligt regeringens direktiv. På valdagen har du chansen att återställa rättvisan i Sverige och ge återupprättelse åt alla som fått gå från hus och hem p.g.a, regeringens politik och dessutom utmålats som fuskare. Den stora bluffen står regeringen för. De säger sig gynna vanliga människor, men nedskärningarna drabbar låginkomsttagarna och guldregnet sker över miljonärerna!

Hillevi Larsson

06 september 2010

Sveriges nästa statsminister

Idag använde jag min lunch till att cykla ner till Möllevångstorget i Malmö och lyssna på Mona Sahlin som talade där. När jag kom fram hade hon redan börjat men hon trollband mig direkt. Vilken kvinna, vilken karisma, vilken ledare. Mona utstålade styrka och seger, och jag tänkte "vilken bra statminister hon blir".

Mona var tydlig. Hon pratade om sin hjärtefråga jobben. Sysselsättningen har minskat med 100 000 med alliansregeringens politik 0ch 466 000 är arbetslösa. Var fjärde ungdom är arsaknar ett arbete. "Att detta enligt Reinfeldt är en synvilla är höjden av arrogans.". Hon lovade en rivstart och kraftfulla åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Aktivitet ska gälla från första dagen, aktivitetsförbudet ska tas bort, bygg ut yrkesutbildningarna och ta bort arbetsgivaravgiften helt för de som anställer en arbetslös ungdom. En rödgrön regering kommer att ha nolltollerans mot ungdomsarbetslöshet.

Jobbpolitiken är enligt Mona valets största skiljelinje. Sverige måste ha en aktiv jobbpolitik där investeringar i jobben går före skattesänkningar. "Vi kan inte vänta, vi måste inverstera i välfärden, vi måste bygga bort bostadsbristen och vi måste satsa på grön teknik"

Hon pratade om välfärden. Av var och en efter förmåga och till var och en efter behov. Vi måste hjälpas åt att betala för välfärdssamhället. Kostnaderna och riskerna måste delas jämnare genom livet och mellan människor. Välfärden är skattesänkningarnas pris. Vi vill ha ett Sverige där välfärd går före skattesänkningar. "Om ni röstar på socialdemokraterna får vi ett välfärdsparadis och inget skatteparadis."

Sjukförsäkringen finns till för att vi solidariskt ska dela på de ekonomiska bördorna, för när sjukdom slår till är det illa nog. Ingen blir friskare av att bli fattigare. "Om jag blir statsminister kommer stupstocken i sjukförsäkringen omedelbart tas bort."

Mona lovade att stoppa nedskärningarna inom förskolan och barngrupperna ska minska. Alla barn ska ha rätt till 30 timmar/ vecka i förskolan, även föräldraledigas barn. Syskonförturen ska gälla överallt. Förskolan ska ha öppettider som passar arbetsmarknaden.

Det kändes lovande att lyssna på Sveriges nästa statsminister. Hjälp oss att byta regering!

Frida